Spoed

Een spoedgeval wil zeggen dat je echt niet kunt wachten. Dat geldt bijvoorbeeld bij nabloedingen, ongevallen en hevige pijnklachten.

Telefoonnummer bij spoed:
0900 – 424 34 34

Aan spoedhulp zijn extra kosten verbonden en moeten contant betaald worden. Je dient verzekeringspapieren, een lijst van door jou gebruikte medicijnen en je identiteitbewijs mee te nemen.

Dus als het niet echt dringend is, bijvoorbeeld als een klein stukje van een tand is afgebroken zonder pijnklachten, dan is het geen spoedgeval. Voor dit soort zaken zal de spoedtandarts u wellicht terug verwijzen naar onze praktijk of verleent hij/zij alleen noodhulp. Om dan onnodige kosten te besparen, is het dus soms beter te wachten tot onze praktijk weer geopend is.